Naar een zorgtraject voor ge´nterneerden 

Binnen het netwerk 107 zijn er verschillende residentiële en ambulante voorzieningen in de GGZ die zorg bieden aan personen met een interneringsstatuut. Voor een recentelijk overzicht gelieve contact op te nemen met het schakelteamlid verbonden aan uw netwerk. 

Volgende opsomming zijn de bijkomende initiatieven, gestart in het kader van de meerjarenplannen internering, die in het netwerk kunnen meehelpen aan het uitwerken, faciliteren en ondersteunen van het zorgtraject voor geïnterneerde personen.

Netwerkco÷rdinator 

De netwerkcoördinator vormt een brug tussen justitie en de geestelijke gezondheidszorg met als doel adequate zorg te bieden aan personen met een interneringsstatuut.  Hiertoe organiseert de netwerkcoördinator overleg tussen voorzieningen en werkt hij/zij mee aan een de uitbouw van een volledig zorgaanbod voor mensen met een interneringsstatuut. Zij is tevens de leidinggevende van het schakelteam.  tamara.schoefs@schakelteam.be

Schakelteam 

Het team vormt een “schakel” om op casusniveau een vlottere doorstroom van personen met een interneringsstatuut te kunnen bewerkstelligen. Enerzijds gebeurt dit vanuit de gevangenissen naar het externe zorgcircuit toe. Anderzijds wil het team ook buiten detentie de doorstroom en gepaste zorgomkadering blijven verzekeren. Meer info op www.schakelteam.be of download de folder.

Schakelteamlid werkingsregio Reling: nadika.hoyberghs@schakelteam.be 

Brugteam 

Dit team begeleidt geïnterneerden tijdens hun reclasseringstraject om een zo vlot mogelijke overgang te maken van detentie naar maatschappij.  Wij zetten in op pre-therapeutisch, inzichtelijk en motivationeel werken op maat van de cliënt met het oog op vlotte re-integratie. Te bereiken via brugteam@cggkempen.be  of download hier de folder.

Inreach OPZC Rekem 

Dit team richt zich tot personen met een interneringsstatuut in detentie en bereidt de opname voor in een medium security inrichting. Te bereiken via An.Ketelbuters@just.gov.be (SI Antwerpen en Merksplas)  Nadine.Steyvers@just.fgov.be (SI Turnhout) of download hier de folder.

Liaison UFC 

Het Liaisonproject omvat een consultfunctie en richt zich op geïnterneerden met een (mogelijke) secundaire seksuele problematiek. Het project heeft als doel om, via advies en ondersteuning, een behandeling binnen de reguliere zorg mogelijk te maken of een bestaand regulier behandelingstraject verder te kunnen zetten. Te bereiken via Annelies.Nuyts@uza.be of download hier de folder.

RAT (Risk Assessment Team)  

Dit team ondersteunt de extrapenitentiaire reguliere en forensische zorgpartners bij de inschatting van de kans op herval in delictgedrag. Via dit risicotaxatieproces worden tevens aanknopingspunten aangeboden voor verdere behandeling, begeleiding of doorstroom. Meer info via www.riskassessmentteam.be of download hier de folder. Team te contacteren via info@riskassessmentteam.be.

Woonbegeleiding CAW Limburg 

Dit team biedt woonbegeleiding aan geïnterneerde personen om de doorstroom van een residentieel naar een ambulant zorgtraject mogelijk te maken. Te bereiken via Juliette.vanderstap@caw.be.

Ambulante zorg aan ge´nterneerde met een verslavingsproblematiek 

door CAD Limburg vzw.

Dit team biedt een zorgaanbod voor geïnterneerde personen met een low en medium risk profiel en na een residentiële behandeling, voor wie een ambulant zorgaanbod geïndiceerd is voor middelen-gerelateerde problematiek. Te bereiken via Arnold.Driessen@cadlimburg.be of download hier de folder.

Forensisch nazorgtraject 

VGGZ Hasselt,  BW ’t Veer en OPZC Rekem

Dit team wil personen met een interneringsstatuut begeleiden van een (forensisch) residentieel naar een ambulant zorgtraject. Te bereiken via ine.smits@vggz.be

MFO 

Het Mobiele Forensische team wil geïnterneerden met een mentale beperking en psychiatrische problematiek helpen doorstromen naar meer maatschappijgerichte zorgvormen. Zij bieden op forensisch, ortho-agogisch en psychiatrisch vlak teamondersteuning. Te bereiken via nele.penxten@fracarita.org of download hier de folder.

Upgrade Crisis- & Tim-out bedden 

Binnen de provincie Antwerpen en Limburg zijn er 5 upgrades voor crisisbedden die gebruikt kunnen worden voor geïnterneerde personen die ambulant worden opgevolgd en een crisisopname nodig hebben. In de provincie Limburg zijn dit PAAZ Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder en OPZC Rekem. 

Bij de time-out module ligt de focus op een tijdelijke onderbreking van het ambulant lopende behandeling/begeleidingstraject. Dit met als doelstelling de behandeling alsnog verder te kunnen zetten en een heroriëntatie richting gevangenis te vermijden. Binnen de provincie Antwerpen en Limburg bevinden zich 4 upgrade bedden time-out binnen het medium security circuit van OPZC Rekem. 

Zie folder voor contactprocedure en personen.

Upgrade Plaatsen BW dubbeldiagnose 

Binnen de provincie Limburg werd er een upgrade van 2 plaatsen beschut wonen toegekend voor personen met een interneringstatuut. Te bereiken via VZW Basis in Hasselt - inge@vzwbasis.be en BW ’t Veer in Maasmechelen – wendy.beckers@bwveer.be .

Upgrade Bedden dubbeldiagnose mentale beperking 

Er is een upgrade voor 8 bedden voor geïnterneerden met een dubbeldiagnose psychiatrische problematiek en mentale beperking binnen het grondgebied Hof van Beroep Antwerpen. PC Multiversum Boechout (4)  en PC Bethanië Zoerzel (2) en PC Asster St.Truiden (2). Te bereiken via: joyce.heylen@fracarita.org