Eerstelijnspsychologen Limburg 

Sinds 1 april 2019 zijn de netwerken GGz in opdracht van FOD Volksgezondheid gestart met de uitrol van de eerstelijnspsycholoog.
Met het uitbreken van de COVID-19 crisis werden doelgroep en mogelijkheden nog uitgebreid.

Alle informatie op http://www.ggzlimburg.be/eerstelijnspsycholoog-elp