mobiele werking dubbeldiagnose 

De Limburgse mobiele teams van artikel 107 (Noolim en Reling) werden uitgebreid met een experten-team in dubbeldiagnose, nl. verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Zij coachen hulpverleners van de netwerken Noolim en Reling en van VAPH-voorzieningen in Limburg om de gepaste zorg te kunnen verstrekken aan cliënten met een dubbeldiagnose. Hulpverleners die in contact komen met de doelgroep en hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met de medewerkers van de Mobiele Werking Dubbeldiagnose via info@mobielewerkingddlimburg.be.