Aanklampende zorg: team Eigen Kracht Wonen (EKWo) 

Informatiefolder voor huurders                            Informatiefolder voor professionele verwijzers

Voor wie
Het project Eigen Kracht Wonen (EKWo) richt zich op personen die sociaal huren die (vermoedelijk) psychische moeilijkheden ervaren en daarvoor niet de gepaste hulp ontvangen.

Wat doen we
Team EKWo wordt ingeschakeld als er bezorgheden bestaan over een huurder. In eerste instantie wordt er contact gezocht met de huurder om een zo juist mogelijk beeld te vormen van de situatie. Vaak (maar niet altijd) wordt er tijdelijk ondersteunt in de thuis situatie. Wanneer nodig, wordt de huurder gemotiveerd en toe geleidt naar gepaste zorg.

Hoe werken we
De EKWo begeleiders werken aanklampend. Dit wil zeggen dat zij meerdere pogingen worden ondernomen om in contact te komen, en te blijven met de huurder. Tijdens de huisbezoeken wordt er aandacht geschonken aan levensdomeinen die de huurder zelf belangrijk acht. Wanneer nodig wordt er toe geleidt naar gepaste hulpverlening.

Duur van de opvolging
De ondersteuning aan huis wordt afgebouwd wanneer er voldoende netwerk en/of draagkracht aanwezig is. De duur is dan ook geheel afhankelijk van de situatie en wordt telkens opnieuw geëvalueerd.

Kostprijs
Er wordt geen kost aangerekend voor de interventies van het team.

Aanmelding
Er kan uitsluitend worden aangemeld door onze woonpartners, te noemen; Woonzo, cv Nieuw Sint-Truiden, SVK Land van Loon, SVPWL, Kantonnale bouwmaatschappij van Beringen, Cordium, Hacosi, SVK Midden Limburg, CVBA Kempisch Tehuis en SVK Noord Limburg . Wanneer andere actoren tegen een zorgwekkende huursituatie aanlopen kunnen zij bellen voor advies en coaching.

Contactgegevens
M ekwo@cawlimburg.be
T 0472/042610 (teamleider Anne de Vries)