Over ons netwerk… 

Het netwerk RELING is van start gegaan op 6 juni 2011 nadat de projecttekst door de Interministeriele Conferentie Volksgezondheid werd weerhouden. Hoofdopdracht van het netwerk is om voor de eigen regio de sector geestelijke gezondheid te hervormen waarbij vermaatschappelijking van zorg centraal staat.

RELING bestaat op dit moment uit 41 leden uit zowel de geestelijke gezondheidszorg als uit de eerstelijn (zorg & welzijn), versterkt door patiënt- en familieorganisaties. Gezamenlijk, en elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise, dragen ze voor West-Limburg bij tot zorgvernieuwing en kwaliteitsverbetering in de zorg voor personen met psychische klachten en psychiatrische aandoeningen. En dit op alle domeinen, van preventie tot herstel.

De huidige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voorziet geen bijkomende middelen voor capaciteitsverhogingen. De beoogde zorgvernieuwing en kwaliteitsverbeteringen kunnen dus enkel voortvloeien uit een verschuiving van middelen (o.a. via "bevriezing" van ziekenhuisbedden ten voordele van andere zorgvormen) en een betere afstemming en samenwerking tussen lokale zorgaanbieders. (wie doet wat wanneer?)

De structuur van het netwerk RELING is opgebouwd om het overleg en de samenwerking tussen zorgaanbieders op lokaal niveau te bevorderen en ondersteunen. 

Door een opdeling van het netwerk-zorggebied in 4 subregio’s houdt het netwerk RELING maximaal rekening met de lokale situatie bij de concrete uitbouw van zijn zorgcircuit. Subregionale overlegtafels krijgen de opdracht om tussen lokale zorgpartners verdere afstemming en afspraken te verwezenlijken. Hier zien de eerste zorgprogramma 's het levenslicht.

Partnerorganisaties RELING 

19 partners ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst, 22 partners de engagementsverklaring

Contactgegevens overlegorganen 

Voorzitter Netwerkcomité Reling 
Jaak Poncelet 
011 78 80 01
jaak.poncelet@asster.be  

Ondervoorzitter Netwerkcomité Reling
Hans Schröter
011 54 72 43
hans.schroter@dagg-cgg.be 

Netwerkcoördinator Reling
David Dol
0497 48 08 43
david.dol@reling.be 

Netwerkpsychiater Reling
Dr. Marie-Paule Clerinx
011 78 95 00
marie-paule.clerinx@asster.be 

Reling overleg noord (RON)
Fons Plas / Hans Schröter
011 63 24 00 / 011 54 72 43
coordinatie@bwnl.be / hans.schroter@dagg-cgg.be  

Reling overleg west (ROW)
Raf Remans
011 56 96 80
raf.remans@reling.be 

Reling overleg midden (ROM)
Karen Beuckx
011 22 30 10
karen.beuckx@vggz.be 

Reling overleg zuid (ROZ)
Niek Geuens / Luc Schalenbourg
011 70 27 70 / 0478 27 13 38
niek.geuens@bewust.be / luc.schalenbourg@reling.be

Functie 1A overleg: Algemene preventie, promotie van de GGZ en beeldvorming: 
Limburgs Platform Geestelijk Gezond
(via de netwerkcoördinator)

Functie 1B overleg: Ondersteuning 1e lijn, indicatiestelling, screening, vroeg detectie en -interventie:
Frank Reynders
011 22 30 10
frank.reynders@vggz.be 

Functie 2 overleg: Reling Mobiele Teams + WG Resources
Luc Schalenbourg
0478 27 13 38
​luc.schalenbourg@reling.be

Functie 3 overleg: Inclusie
Niek Geuens
011 70 27 70 
niek.geuens@bewust.be 

Functie 4 overleg: Residentiële zorg
Dr. Marie-Paule Clerinx
011 78 80 02
marie-paule.clerinx@asster.be

Functie 5 overleg: Specifieke woonvormen
Fons Plas
011 63 24 00 
coordinatie@bwnl.be