In de pers: Su´cidepreventie in mobiel crisisteam

In de editie van 'Zorgwijzer' februari 2018 verscheen een artikel met dr. Olivier Bollen over de toepassing van ASSIP (attempted suïcide short intervention program) in het mobiele crisisteam van RELING Zuid. Lees het artikel via deze link. We wensen dr. Bollen en het team veel succes toe in het verder uitrollen en ontwikkelen van deze werkwijze. 

 

 

laatste nieuws