RELING evolueert naar een nieuw netwerkmodel

Vanaf 2017 breekt voor het netwerk RELING een nieuwe periode aan. Het netwerkbestuur evolueert verder naar een horizontaal model waarin openheid, inhoud, voortgang en veiligheid centraal staan. 

Het nieuwe netwerkmodel is vereenvoudigd met minder maar gerichtere overlegmomenten. De stuurgroep werd opgeheven waardoor het netwerkcomité het kloppende hart van het netwerkbestuur wordt. Er wordt tegenlijkertijd sterker ingezet op functie- en subregionaal overleg met als doel het concrete ontwikkelen van zorgcircuits dichter bij de werkvloer te brengen. 

2017 wordt een testjaar met een doorgedreven evaluatie van het nieuwe model tegen het einde van het jaar. 

laatste nieuws