RELING zet verder in op het voorkomen van zelfmoord

ASSIP

Drie teamleden van het RELING Mobiel Crisisteam Zuid: vlnr. Heidi Peeters, dr. Olivier Bollen en An Minnart hebben het ASSIP certificaat behaald. ASSIP, voluit Attempted Suicide Short Intervention Program, is een kortdurend programma voor patiënten na een zelfmoordpoging dat werd ontwikkeld aan de Universiteit van Bern en waarvan de eerste onderzoeksresultaten erg veelbelovend blijken. Het programma plaatst de patiënt centraal en is gericht op het suïcidaal gedrag. Het bestaat uit 3 face to face contacten met de hulpverlening waarna contact behouden blijft aan de hand van 6 brieven over een periode van 2 jaar. Het Mobiel Crisisteam Zuid past sinds 2017 de ASSIP methode toe bij patiënten die aangemeld werden na een suïcidepoging. Ze pionieren hiermee in Vlaanderen en zijn het eerste team dat deze therapie aanbiedt vanuit een mobiele werking. Verder wetenschappelijk onderzoek wordt gepland in samenwerking met de universiteiten van Bern, Leuven en Londen. Lees meer over de ASSIP methode in het mobiel crisisteam: