5 jaar Reling 

Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het netwerk verzamelde RELING realisaties en reacties.
Deze werden gebundeld in de publicatie: 'RELING, vijf jaar netwerken'

Inspirerende, leidende teksten en studiedagen 

  1. Een gemeenschappelijk taalkader: "Raamkader voor de geestelijke gezondheidszorg"
     
  2. Lezing “Het voorwaardelijk gedeeld beroepsgeheim” door Axel Liegeois (20/01/2015)
  3.  Het handboek 'innovatieve praktijken samengesteld door FOD Volksgezondheid, met bijdragen vanuit RELING:
  4. Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen - leiddraad en tools (VLESP 2018). Deze nota is bedoeld als inspiratiebron voor samenwerking tussen zorgactoren naar een betere opvolging en continuïteit van zorg voor suïcidepogers, zonder een formele richtlijn te willen zijn met juridische consequentie.