Het netwerk RELING werkt verder aan bijkomende verdieping en concretisering van de visie op zorgcicuits en zorgnetwerken. Via deze webpagina houden wij u graag op de hoogte van diverse publicaties.

Verwezenlijkingen in netwerkverband: een verhaal van hopen, plannen, gaan, vallen, opstaan en weer doorgaan… 

De tweede fase voor de uitrol van mobiele teams en intensifiëring van residentiële zorg wordt opgeschoven tot ten vroegste 1 januari 2018. Het artikel Verwezenlijkingen in netwerkverband: een verhaal van hopen, plannen, gaan, vallen, opstaan en weer doorgaan zet alle stappen en gevolgen hiervan op een rij.

5 jaar Reling 

Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het netwerk verzamelde RELING realisaties en reacties.
Deze werden gebundeld in de publicatie: 'RELING, vijf jaar netwerken'

Avond seminariereeks Asster 2017: artikel 107 netwerk Reling

In deze rubriek kan je de presentaties terug vinden die werden gebruikt tijdens de avondseminarie-reeks 'artikel 107 netwerk Reling' welke doorging in Asster. 

Inspirerende, leidende teksten en studiedagen 

  1. Een gemeenschappelijk taalkader: "Raamkader voor de geestelijke gezondheidszorg"
     
  2. Lezing “Het voorwaardelijk gedeeld beroepsgeheim” door Axel Liegeois (20/01/2015)
  3.  Het handboek 'innovatieve praktijken samengesteld door FOD Volksgezondheid, met bijdragen vanuit RELING:
  4. Visietekst: Ketenzorg bij suïcidaliteit (deze nota is bedoeld als inspiratiebron voor samenwerking tussen zorgactoren naar een betere opvolging en continuïteit van zorg voor suïcidepogers, zonder een formele richtlijn te willen zijn met juridische consequentie)
     
  5. Artikel uit Thuis Verplegen: Help, mijn patiënt kan en wil niet meer. Depressiviteit en suïcide in de thuiszorg. (Ivo Todts)

Evaluatiedag: RELING onder de loep

Op woensdag 9 september 2015 stroomde PXL CONGRESS vol voor RELING ONDER DE LOEP, een evaluatiemoment waarbij de doelen en acties zoals beschreven in de projectfiche uit 2011 tegen het licht werden gehouden. In totaal honderdtwintig enthousiaste medewerkers en kaderleden uit de partnerorganisaties kwamen samen voor een bruisende denk- en doe- dag. Voormiddag bogen 24 comitéleden zich over een aantal bestuurlijke luiken. Vanaf ’s middags voegden een kleine 100 medewerkers van de verschillende partnerorganisaties zich bij hen voor het inhoudelijke gedeelte. Na een korte presentatie werd telkens aan de hand van stellingen gedebatteerd over de geëvalueerde punten. De presentaties vind je terug via onderstaande linken. Ook de voornaamste besluiten uit de debatten werden gecapteerd en zijn terug te vinden via onderstaande link. 

RELING onder de loep was een aangename en leerrijke dag, waarbij de methodiek van het ‘worldcafé’ door de deelnemers uit de eerste lijn en GGZ erg gesmaakt werd. Bekijk de sfeerbeelden in de fotoreportage onder dit artikel. De voornaamste besluiten vanuit de debatten zullen in de nabije toekomst ongetwijfeld terug ter sprake komen op de diverse overlegfora van RELING.

Met andere woorden: wordt vervolgd… 

 

 

 

Sfeerbeelden: RELING onder de loep